Wanneer u per kalenderjaar slechts eenmaal een gebitscontrole heeft gehad en / of eenmaal een gebitsreiniging van maximaal 15 minuten heeft ondergaan, kunt u aanspraak maken op een no claim regeling.

Keuze 1. U kunt ervoor kiezen om 50% van uw abonnementsgeld te sparen voor techniekkosten van eventuele toekomstige behandelingen met een maximum van 4 jaar. Wanneer u uw lidmaatschap beëindigd kunnen wij het gespaarde bedrag niet aan u uitkeren.

Keuze 2. U kunt ervoor kiezen om 50% van uw abonnementsgeld ter beschikking te stellen voor het lidmaatschap van een persoon die zelf niet de financiële mogelijkheden heeft om regelmatig de tandarts te bezoeken.