FAQ

Achter het idee van OurDentist zit een maatschappelijke gedachte welke de mondgezondheid van de patiënt centraal stelt zonder dat een persoonlijk budget de leidraad is. Je gaat een abonnement aan met OurDentist. Vanuit dat abonnement worden je reguliere tandartskosten betaald.

Je kan je aanmelden door het invullen van het aanmeldformulier op onze website, of door te bellen met: 070 – 000 00 00.

De abonnementstarieven zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorg Autoriteit. De categorie A tot en met E waarin je wordt ingedeeld is afhankelijk van het totaal abonnementspunten die op jou van toepassing zijn. Deze punten kennen wij toe volgens de richtlijnen van de Nederlandse Zorg Autoriteit.

Om te bepalen in welke categorie je valt moeten wij een mondonderzoek doen en röntgenfoto’s maken. Deze kosten zijn als volgt opgebouwd:

  • Mondonderzoek – Verrichtingscode C11 € 21,00
  • 2 kleine röntgenfoto’s – Verrichtingscode X10 €15,47 per stuk
  • 1 orthopantomogram (OPG) – Verrichtingscode X21 €66,31

Totaal betaal je € 118,25. Deze kosten dienen direct te worden voldaan na het onderzoek. Dit kan je per pin of contant aan onze receptie betalen. Wanneer wij een abonnementsovereenkomst met je hebben gesloten, zullen wij een deel van deze kosten terugstorten op je rekening met een maximum van € 47,31. Dit bedrag bestaat uit € 21,- van het mondonderzoek en € 26,31 korting op de OPG. Wanneer er in de afgelopen 6 maanden een OPG bij jou is gemaakt, dan is deze nog bruikbaar voor ons. In dat geval is het niet noodzakelijk om een nieuwe OPG te maken. Je dient deze OPG wel zelf op te vragen. Wij zullen de kosten van de OPG dan niet in rekening brengen en zullen € 21,- terugstorten op je rekening.

In principe heb je geen tandartsverzekering meer nodig wanneer je deel neemt aan OurDentist. Je kunt ervoor kiezen een tandartsverzekering aan te houden om de eventuele techniekkosten te declareren mits dit volgens de voorwaarden van de verzekering mogelijk is. Dit dien je zelf na te kijken bij je verzekeraar.

De techniekkosten van kroon en brugwerk vallen buiten het abonnement. Binnen het abonnement rekenen wij lagere materiaal en techniekkosten dan marktconform. Verder bieden wij je de mogelijkheid om jaarlijks 5% van de materiaal- en techniekkosten op kroon- en brugwerk te sparen met een maximum van 4 jaar. Dit gespaarde bedrag kan je gebruiken voor korting op eventuele volgende techniekkosten. Prothesewerk valt ook binnen het abonnement. Met uitzondering van een volledige prothese, omdat deze vaak uit de basisverzekering wordt vergoed. Bij een volledige prothese dien je rekening te houden met het verplicht eigen risico. Op de techniekkosten van prothesewerk kan niet 5% gespaard worden. Wel kan je een gespaard bedrag gebruiken voor korting op de techniekkosten van prothesewerk.

Om iets terug te doen voor de maatschappij willen wij graag mensen helpen die onderaan de sociale ladder terecht zijn gekomen. Deze mensen hebben geen financiële middelen om hun mondgezondheid op pijl te houden. Door een sponsorship aan te gaan help je deze mensen om weer een stralende lach te geven zodat zij betere kansen hebben op de arbeidsmarkt. Ook kan je ervoor kiezen, wanneer je niet of nauwelijks gebruik hebt gemaakt van je abonnement, de helft van je abonnementsgeld te gebruiken voor het abonnement van iemand uit het Care Together Plan.

Ja, je kunt iemand aanmelden voor het Care Together Plan. De tandarts bepaalt na een onderzoek of de aangemelde persoon hiervoor in aanmerking komt.

Twee maal per jaar een Periodiek Preventief Onderzoek, twee maal per jaar een gebitsreiniging uitgevoerd door een preventie assistente, vullingen, wortelkanaalbehandelingen, esthetische tandheelkunde exclusief techniekkosten, pijnklachten, röntgenfoto’s, kroon- en brugwerk, exclusief techniekkosten en prothesewerk exclusief techniekkosten.

OurDentist zit nog niet overal in Nederland, dit is wel iets wat wij op termijn willen realiseren.

Voordat je deelneemt aan ons Persoonlijke Mondzorg Plan wordt er aan de hand van een consult bekeken in welke categorie je valt. Deze categorieën zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorg Autoriteit. Jouw abonnement zal niet hoger worden wanneer er veel aan je gebit moet gebeuren. Mits jij je niet aan de gemaakte afspraken houdt, zoals de eventuele instructies die je meekrijgt voor het thuis onderhouden van jouw gebit.

18 jaar. Kinderen onder de 18 jaar krijgen vergoeding voor tandheelkundige kosten vanuit de basisverzekering.

Wij werken altijd op afspraak. Wanneer je een pijnklacht hebt, zullen wij afhankelijk van de aard van de pijnklacht ernaar streven om binnen onze openingstijden binnen 48 uur een afspraak met je in te plannen.

Ja, wij willen graag het dossier ontvangen van jouw vorige tandarts.

Je hebt recht op een no claim regeling wanneer je tijdens het lopende jaar slechts eenmaal voor een periodiek preventief onderzoek bent geweest en / of eenmaal een gebitsreiniging hebt gehad van maximaal 15 minuten. Deze no claim regeling houdt in dat 50% van jouw jaarlijkse abonnementsgeld wordt gespaard voor techniekkosten van toekomstige behandelingen met een maximum van €500,-
Je kan er ook voor kiezen om je no claim te gebruiken voor het abonnementsgeld van iemand in het Care Together Collectief. Je dient vooraf bij het afsluiten van het abonnement aan te geven voor welke no claim regeling je kiest.

Je hebt het eerste jaar na de behandeling volledige garantie, mits aantoonbaar is dat ons advies goed wordt opgevolgd. Het tweede jaar heb je recht op 75%, het derde jaar op 50%, het vierde jaar op 25% en het vijfde jaar vervalt het recht op garantie. Dit geldt voor alle behandelingen met uitzondering van esthetische tandheelkunde. Op esthetische tandheelkunde geven wij maximaal 1 jaar volledige garantie.

De betaling gaat volgens een automatische SEPA machtiging. Het abonnementsgeld zal de eerstvolgende werkdag vanaf de 25e van elke maand van je rekening worden afgeschreven.

Wij nemen alleen klachten in behandeling wanneer deze binnen 30 dagen na ontdekking schriftelijk worden gemeld aan OurDentist. Wij zullen de klacht behandelen volgens de Klachtenregeling van de Associatie Nederlandse Tandartsen. Als een klacht gegrond is en herstel mogelijk, zal OurDentist de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen.

Je gaat een abonnement aan voor de looptijd van één jaar. Na dat jaar wordt het abonnement stilzwijgend verlengd en is het maandelijks schriftelijk opzegbaar.

Bij de prijslijst voor een overzicht van de materiaal- en techniekkosten.