Wij zetten onze tanden in de zorg

met een persoonlijk en transparant abonnement

In het huidige systeem wordt bij de tandarts voor iedere verrichting een factuur gemaakt. Dit gaat ten koste van jouw budget. Wij hebben gemerkt dat wanneer het budget van de tandartsverzekering wordt overschreden de patiënt al snel besluit de noodzakelijke behandelingen uit te stellen. Dat brengt risico’s met zich mee. Wij vinden dat wanneer het om jouw gezondheid gaat er geen concessies gedaan mogen worden vanwege financiële redenen.

Kwaliteit is bepalend

Wij hebben een concept ontwikkeld waarbij niet geld, maar kwaliteit bepalend is. Hoe doen wij dat? Jij beoordeelt de tandarts op de uitgevoerde behandeling door middel van reviews. Op basis van jouw beoordeling belonen wij de tandarts. Op deze manier proberen wij constant de kwaliteit van de behandelingen te verbeteren. Door deel te nemen aan dit abonnementssysteem draag jij, samen met onze andere patiënten bij aan een maatschappelijk verantwoorde tandartspraktijk.

Uit eigen ervaring hebben wij geconstateerd dat het huidige declaratiesysteem veel vragen oproept bij onze patiënten. Vooraf is vaak lastig te bepalen wat er vergoed wordt door de zorgverzekeraar. Ons doel is om deze onduidelijkheid weg te nemen door transparant te zijn. Wij behandelen naar noodzaak zonder rekening te houden met een budget. De zorgverzekeraars gebruiken een deel van jouw premie voor marketing, overhead en management. Bij OurDentist wordt jouw bijdrage volledig gebruikt voor tandheelkundige zorg.

Bekijk jouw persoonlijke plan!

Care Together Collectief

Vanuit sociaal oogpunt willen wij iets terug doen voor de maatschappij en daar kan jij ons bij helpen. Wanneer je niet of nauwelijks gebruik hebt gemaakt van je lidmaatschap kan je ervoor kiezen om 50% van je abonnementsgeld te gebruiken voor het lidmaatschap van iemand anders. Dit lidmaatschap komt ten goede van mensen die onder aan de sociale ladder terecht zijn gekomen. Dat kan bijvoorbeeld gaan om mensen die doordat zij hun baan zijn kwijt geraakt niet de financiële mogelijkheden hebben om een gezond en mooi gebit te realiseren.

In het kader van ons idee over sociaal en eerlijke mondzorg, kan jij ons helpen dit idee te versterken en uit te dragen door een sponsorship aan te gaan. Dit houdt in dat je bovenop je maandelijkse abonnementsgeld een extra bedrag betaald voor het lidmaatschap van iemand anders.

Een nieuwe kans

Onderzoek heeft aangetoond dat een slecht en onverzorgd gebit een hoop onzekerheden met zich meebrengen en zelfs kan lijden tot depressie. Voor deze mensen is het daardoor nog moeilijker om weer te gaan solliciteren of om überhaupt de deur uit te gaan. Wij willen graag samen met jou deze mensen helpen zodat zij weer kansen hebben op de arbeidsmarkt. Op deze manier vinden zij weer een weg omhoog mede dankzij jouw bijdrage. Jij een stralende lach, zij een stralende lach!

Meer informatie